Meal Solutions with Vegetables Meal Solutions with Vegetables

Giới thiệu về FRUX

Tập đoàn FRUX bao gồm 3 công ty là công ty FRUX chuyên kinh doanh bán buôn rau quả và kinh doanh rau quả cắt sẵn, công ty AJINO YAMATOJI chuyên kinh doanh thức ăn làm sẵn, và công ty FRUX HOLDINGS lnc.

Giới thiệu về FRUX Giới thiệu về FRUX

Thông tin công ty

Tập đoàn FRUX được thành lập vào năm 1964. Trụ sở chính và 2 nhà máy đặt tại thành phố Yamatokoriyama thuộc tỉnh Nara.

Thông tin công ty

Thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài

Cả hai nhà máy của chúng tôi đã tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng từ Trung Quốc từ năm 2005 và từ Việt Nam từ năm 2016.